Voor wie, door wie?

Iedereen heeft dagelijks te maken met Hoog gevoeligheid. Of je bent zelf Hoog gevoelig of jouw zoon of dochter. Een kind bij jou in de klas of in jouw praktijk. Een tiener op de club of de buurjongen naast je. Door kennis hierover met elkaar te delen, komt er meer bewustwording over dit 'talent' en kunnen we meer ruimte voor elkaar gaan scheppen. Daarom is iedereen,
Man of Vrouw, Jong of Oud of Professional van harte welkom!
Hoog gevoeligheid is de basis van veel verschillende uitingen van prikkels. Daarnaast zijn er ook weer combinaties mogelijk, zoals bijvoorbeeld Hoog gevoeligheid & Hoog begaafdheid, Strong-willed, HSS etc.
Hoog gevoeligheid is soms een uitdaging, maar vooral ook een 'begaafdheid' als je hiermee in balans komt. En zal je ook bemerken dat Hoog gevoeligheid een diepere betekenis heeft...
Over Hoog gevoeligheid is best al veel informatie beschikbaar, toch blijft het nog lastig om dit toe te passen binnen je eigen situatie. De HSP Community biedt daarvoor een mooie oplossing, want diverse HSP Specialisten zijn ook actief op onze Community en beantwoorden graag jouw vragen en delen hun eigen informatie.
Daarnaast is je eigen kennis en ervaring net zo waardevol om met anderen te delen, want het uitgangspunt van onze Community is 'voor jou, door jou', We zijn tenslotte een geheel en samen zijn we zoveel krachtiger.
Omdat de Community besloten is, is de privacy gegarandeerd én niet toegankelijk voor mensen van buitenaf. Ook kunnen kinderen op een apart 'board' hun vragen stellen en ervaringen delen (onder toezicht van een ouder of verzorger).
Start vandaag nog en meld je aan, want ook jij bent heel hard nodig binnen het grotere geheel!